Bejelentkezés: +36 20 354 1927 info@praxistordai.hu

Adatkezelési szabályzat

A praxistordai.hu honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbiakban leírtakat, melyeket a PraxisTordai fogorvosi rendelő önmagára nézve kötelezőnek ismer el.

Ön a praxistordai.hu weboldalról információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki. A teljes weboldal, vagy akár egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és/vagy átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A portálon található fotók, képek, videók és írásos tartalmak az oldal üzemeltetőjének, azaz Dr. Tordai Bálint egyéni vállalkozó (továbbiakban Üzemeltető) tulajdonát képezik, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki vagy tárolhatók saját merevlemezen. Az oldalon található fotók, képek és egyéb tartalmak másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Amikor Ön az Üzemeltető internetes portáljának oldalait böngészi, egyidejűleg adatot is szolgáltat a PraxisTordai vállalkozás számára. Az adatszolgáltatás részben automatikusan (pl. weblap statisztika), részben a weboldalon található űrlapok kitöltése útján történik. A praxistordai.hu egyes szolgáltatásainak használatához (pl.: online bejelentkezés) szükséges a felhasználók személyes adatainak rögzítése és tárolása. A felhasználó adatkezelési szabályzatunk elfogadásával hozzájárul a praxistordai.hu weboldal felületén megadott adatainak kezeléséhez. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően kezeli. A felhasználók személyes adatai harmadik fél számára nem hozzáférhetőek. Amennyiben Ön megadja e-mail címét, postai címét, telefonszámát, mobilszámát, azzal hozzájárul, hogy a későbbiekben a praxistordai.hu portál a portállal illetve az Üzemeltető tevékenységével összefüggő témában, elektronikus levél, postai levél útján, továbbá sms vagy telefonhívás formájában felkeresse.

Az adatkezelő neve: Dr. Tordai Bálint egyéni vállalkozó
Az adatkezelő címe: 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár u. 7. Fsz/2
Elérhetőség: info@praxistordai.hu

Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a praxistordai.hu weboldal űrlapjait használók esetében.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A kezelt adatok köre:

A felhasználó által a weboldalon, az űrlapok kitöltése során kötelezően megadott adatok: vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az Üzemeltető és a felhasználó közötti kapcsolattartás illetve a felhasználó azonosítása. A felhasználó által megadott e-mail címet és a telefonszámot kapcsolattartási célból az Üzemeltető felhasználhatja. Az Üzemeltető valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra. A honlaphasználata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által az űrlapok kitöltésével megadott adatokat az Üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a felhasználó a személyes adatainak törlését elektronikus levél formájában nem kezdeményezi az Üzemeltető felé. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül az Üzemeltető törli az adatokat.

A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@praxistordai.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak. A praxistordai.hu üzemeltetője és tulajdonosa: Dr. Tordai Bálint. Panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (https://naih.hu/)

Kérjen időpontot!

Elérhetőségek

+36 20 354 1927

info@praxistordai.hu

8000 Székesfehérvár,
Prohászka Ottkokár u. 7.

PopUp Aholic

Tájékoztató!

 
Dr. Tordai Bálint rendelése szabadság miatt 2024.07.01-ig nem elérhető.